คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการจัดการร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียนการทุกจริต ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1

กล่องข้อความของ facebook อบต.หนองขาม https://www.facebook.com/tbnongkham/

ช่องทางที่ 2

ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ช่องทางที่ 3

ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-109-756

ช่องทางที่ 4

ผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง