ข้าพระพุทธเจ้า *
หน่วยงาน / ที่อยู่(ถ้ามี)
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
ลงนามถวายพระพร