เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา​ 9.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการเปิดประชุม​สภาองค์การบริหารส่วน​ตำบล​หนอง​ขาม สมัยวิสามัญ​ ที่​ 2 ประจำปี​ 2562 ณ​ หอประชุม​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำ​บ​ลหนอง​ขาม​ โดยมีวาระการประชุมในการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลหนองขาม