องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดจันทรังษี บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลหนองขามเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีการแข่งขันประกวดขบวนแห่กระทง ประกวดนางนพมาศ

ภาพเพิ่มเติมใน facebook page อบต.หนองขาม