องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ส่งทีมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา สังกัด อบต.หนองขาม เข้าร่วมการแข่งขันจานร่อนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ที่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 เป็นผู้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก แพ้ ชนะ อภัย
          ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา สังกัด อบต.หนองขาม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท จานร่อนสัมพันธ์ จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มาได้
การแข่งขันจานร่อนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
การแข่งขันจานร่อนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2564