อบต.หนองขาม จะออกให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

     เจ้าของสุนัขและแมว ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนกับอาสาปศุสัตว์ อบต.หนองขาม และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อได้ ในวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00- 16.00 น. ตามสถานที่ ที่กำหนดไว้
      หรือสามารถติดต่อขอรับวัคซีนไปฉีดเองได้ ตลอดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยขอความกรุณานำบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยง และเตรียมกระติกพร้อมน้ำแข็งมาสำหรับใส่วัคซีนมาด้วย

 

  หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.044-109-756


บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565