สอบถามการทำถนนคอนกรีตเชื่อมต่อบ้านหินกองใต้-บ้านธาตุ(ระยะที่ยังไม่ทำประมาณ100ม)

27 มิ.ย. 2022 10:30 #471 โดย ชาวบ้าน
สอบถามเรื่องงบประมาณในการทำถนนคอนกรีตเชื่อมต่อจากบ้านหินกองใต้-บ้านธาตุ ระยะทางที่ขาดอีกประมาณ 100 เมตร ทางอบต.มีนโยบายในการดำเนินหรือไม่? นี่เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วการสัญจรยากลำบาก (ฝั่งเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลธาตุทองทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ฝั่งรับผิดชอบ อบต.หนองขาม) ซึ่งชาวบ้านที่ต้องสัญจรเส้นทางดังกล่าวยากลำบากในหน้าฝน
27 มิ.ย. 2022 10:32 #472 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีนโยบายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 แต่ทั้งนี้การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จะดำเนินการได้ต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาคมในหมู่บ้านหินกองใต้ เพื่อเข้าบรรจุใจแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้จึงขอแนะนำให้ ท่านได้นำความต้องการดังกล่าวเข้าที่ประชาคมหมู่บ้านของท่านเพื่อให้ประชาคมหมู่บ้านลงมติ นำเข้าแผนพัฒนาฯ ต่อไป
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ผู้ดูแล: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena