องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้จัดโครงการประเพณีบุญทอดเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ วัดชัยศิริพนาราม ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านในตำบลหนองขามเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีการแข่งขันประกวดขบวนแห่ต้นเทียน ประกวดต้นเทียน ประกวดดอกไม้ประดิษฐ์ และประกวดสรภัญญะ

ภาพเพิ่มเติมใน facebook อบต.หนองขาม