องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
www.tbnongkham.go.th
email:6361205@dla.go.th
Tel/FAX:044-109-756