ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุายน ของทุกปี