ในวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยนายสุดใจ กล้าสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินโครงการศูนย์แยกโรคชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ซึ่งมีพนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกันจัดสถานที่ ทำความสะอาด จัดเตียงนอนที่นอนสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รักษาตัวก่อนการกลับเข้าสู่สังคม
โครงการศูนย์แยกโรคชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม