...16 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยการนำของนายสุเทพ เหล่าขุนค้า นายก อบต.หนองขาม และด้วยความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ จัดโครงการ “บุญทอดเทียนประจำปี พ.ศ. 2566” ณ วัดชัยศิริพนาราม หมู่ที่ 5 ซึ่งมีการประกวดขบวนแห่เทียน ประกวดรถต้นเทียน ประกวดดอกไม้ประดิษฐ์ การประกวดขับร้องสรภัญญะ และมีการแสดงของนางรำกว่าร้อยชีวิต พร้อมทั้งมีโรงทานจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ มาเป็นประธานในพิธีเปิด...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน:อาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566