งานจัดเก็บรายได้ฯ กองคลัง อบต.หนองขาม จะออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมประชาคมประจำหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ตามวันที่กำหนดในตารางด้านล่าง
.
          ท่านสะดวกจุดใหน วันใหน ก็มาชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยได้ตามตาราง หรือสามารถชำระฯ ได้ที่ กองคลัง สำนักงาน อบต.หนองขาม ในวันและเวลาราชการ
รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองขาม
โทร 044-109-156