ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)


การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)